Loader

ÇOCUK CERRAHİSİ

---------------
ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde verilen Hizmetleri:

 -Doğumsal anomaliler:

  • Özofagus atrezisi (yemek borusunun tıkalı olması)
  • Duodenal-jejunal ve ileal atreziler (ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması)
  • Anal atrezi (anüsün tıkalı olması)
  • Omfalosel ve gastroşizis (bağırsakların bir kısmı veya tamamının vücudun dışında olması)
  • Mesane ekstrofisi (mesanenin vücut dışında olması)
  • Hirschsprung hastalığı (dışkılayamama ile oluşan doğumsal bir hastalık).

-Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma.

-Doğumdan başlayarak ileri yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar (inguinal, umbilikal ve ventral herniler).

-Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması.(inmemiş testis).

-Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler (hidrosel).

-Torbada ağrılı, kızarık şişlik (akut skrotum ve testis torsiyonu).

-İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma (hipospadias ve epispadias).

-Sünnet derisinin yapışık olması (fimozis).

-Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları (vezikoüreteral reflü , üreteropelvik bileşke darlığı vb) veya taşlar.

-Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zarlardaki doğumsal anomaliler (diyafram hernileri).

-Boyunda eğrilik (torticollis).

-Yemek borusundaki yabancı cisimlerin çıkarılması,

-Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler (tiroglossal kist ve branchiel kist ve fistüller) ve tiroid hastalıkları.

-Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler.

-Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi ve kötü huylu tümörleri.

-Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar ve bağırsak düğümlenmeleri tedavileri uzman hekimimiz tarafından yapılmaktadır.