Loader

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

---------------
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Halkla İlişkiler Departmanı kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlayan çalışmalar yürütür. Birimimiz 2010 yılında kurulmuş olup, amacımız; hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hastane çalışanları ile sağlık personelinin eğitilmesi ve memnuniyetinin sağlanmasıdır. Birimimizde Başhekim Dr.Fatih TOKSÖZ başkanlığında Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinem AŞKAR görev yapmaktadır. Ayrıca hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları inceleyen ve sonuçlandıran; hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapan Hastane Hasta Hakları Kurulu mevcuttur. Hasta haklarına yönelik çalışmaların ve araştırmaların hızla arttığı günümüzde bu konuda her geçen gün değişik bakış açıları, yeni düşünceler ve yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Şikayetler bizzat birimimize başvurularak ya da web sitemiz üzerinden veya 0326 212 50 00-1620 numaralı telefonundan yapılabilmektedir. Aynı zamanda hastanemiz içinde bulunan Dilek-Şikayet kutularına da yazılı şikayetlerde bulunulabilmektedir.