Loader

Prof. Dr. Kenan DOLAPÇIOĞLU

Prof. Dr. Kenan DOLAPÇIOĞLU

Uzmanlık Alanları

---------------
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
 • LAPARASKOPİK CERRAHİ
 • YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK VE DOĞUMLAR
 • ÜROJİNEKOLOJİ
 • YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ

Eğitim ve Deneyim

---------------
 • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
 • CHARLES ÜNİVERSİTY PRAG JİNEKOLOJİK VE ONKOLOJİ

Çalıştığı Kurumlar

---------------
 • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • ANTAKYA DOĞUM EVİ
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • ÖZEL MOZAİK HASTANESİ

Yabancı Diller

---------------
 • İNGİLİZCE

Üyelikler

---------------
 • TÜRK JİNEKOLOJİ VE OPSTETRİK DERNEĞİ
 • E.S.G.O
 • TÜRK JİNEKOLOJİ DERNEĞİ
 • E.S.G.E
 • JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ
 • T.S.R.M
 • TÜRK JİNEKOLOJİ VE ONKOLOJİ DERNEĞİ

Kurs & Seminerler

---------------
 • E.S.G.O
 • JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ
 • T.S.R.M
 • TÜRK JİNEKOLOJİ VE ONKOLOJİ DERNEĞİ
 • E.S.G.E
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KONGRELERİ
 • ÇUKUROVA PELVİK TABAN HASTALIKLAR KONGRESİ 2017 ADANA

Yayınları

---------------
 • - THE EFFECT OF ONDANSETRON ON ANALGESİC EFFİCACY OF ACETAMİNOPHEN AFTER HYSTERECTOMY: A RANDOMİZED DOUBLE BLİNDED PLACEBO CONTROLLED TRİAL
 • - PROTECTİVE EFFECT OF ALPHA-LİPOİC ACİD İN METHOTREXATE-İNDUCED OVARİAN OXİDATİVE İNJURY AND DECREASED OVARİAN RESERVE İN RATS
 • - THE EFFECT OF DEXPANTHENOL ON EXPERİMENTALLY İNDUCED OVARİAN İSCHAEMİA/REPERFUSİON İNJURY: A BİOCHEMİCAL AND HİSTOPATHOLOGİCAL EVALUATİON
 • - YKL-40 EXPRESSİON İN ABNORMAL İNVASİVE PLACENTA CASES
 • DOES THE PRESENCE OF ANHYDRAMNİOS AFFECT THE DURATİON OF MEDİCAL ABORTİON?
 • - THE EFFECT OF MOLAR PREGNANCİES ON OLATELET PARAMETERS
 • - THERANEKRON FOR TREATMENT OF ENDOMETRİOSİS İN A RAT MODEL COMPARED WİTH MEDROXYPROGESTERONE ACETATE AND LEUPROLİDE ACETATE
 • - THE EFFİCACY OF İNTRAUTERİNE VERSUS ORAL PROGESTİN FOR THE TREATMENT OF ENDOMETRİAL HYPERPLASİA.A PROSPECTİVE RANDOMİZED CAMPARATİVE STUDY
 • - THE PROTECTİVE EFFECT OF ERYTHROPOİETİN AND DİMETHYLSULFOXİDE ON İSCHEMİA-REPERFUSİON İNJURY İN RAT OVARY
 • - MULTİPLE UTERİNE ANGİOLEİOMYOMAS MİMİCKİNG AN OVARİAN NEOPLASM: A CASE REPORT
 • - RWİN PREGNANCY WİTH A COMPLETE HYDATİDİFORM MOLE AND CO-EXİSTENT LİVE FETUS: TWO CASE REPORTS AND REVİEW OF THE LİTERATURE

Dahili Tel

---------------
 • 1032